Табло управление на главен мотор на екструдер

Още един успешно завършен проект в Панхим. DC управление Mentor MP 725 A, пускова апаратура Schrack.

March 26, 2018