БЛС Автоматизация: Модернизиране на кран с честотни управления и връщане на енергия в мрежата

Нашият екип направи модернизация на портови 16т кран на док, като поднови старото контакторно управление и резистори с честотни управления от серията UNIDRIVE M. Също така бе добавен модул за връщане на енергията в мрежата, който замести големи спирачни съпротивления. Така вече имаме икономия на енергия над 50%.

March 23, 2018